Tarptautinėse rudens konferencijose – naujienos dėl krūties vėžio gydymo

Praėjusį rudenį vyko dvi tarptautinės konferencijos, kuriose daug dėmesio skirta krūties vėžiui ir jo gydymo aktualijoms: 2023 m. ESMO kongresas Madride ir ABC (Advanced Breast Cancer) Global Alliance konferencija, tradiciškai vykstanti Lisabonoje. Konferencijoje ir kongrese dalyvavusi Nacionalinio vėžio instituto (NVI) Chemoterapijos su dienos stacionaru skyriaus vedėja, gydytoja onkologė, vienos ESMO darbo grupių POWG (Practising Oncologists Working Group) narė doc. dr. Birutė Brasiūnienė apžvelgia abiejų renginių aktualijas.

Daktare, kokie kongresai šį rudenį buvo aktualūs krūties vėžio gydymo temai?

Per ESMO 2023 kongresą (buvo galima klausyti nuotoliu ar dalyvauti tiesiogiai) tradiciškai apžvelgta dauguma vėžio lokalizacijų, pristatyti klinikinių tyrimų rezultatai, lygiagrečiai paskaitoms vyko daug diskusijų forumų, naujų vaistų paroda. Žinoma, krūties vėžio gydymo aktualijos ir naujienos būna viena dažnesnių temų.

 Gal buvo temų, aktualių visose konferencijose?

Išskirčiau keletą dalykų, kurie yra bendri šio rudens krūties vėžio konferencijoms. Tai naujos vaistų grupės, galinčios ilginti pacientų gyvenimą. Šiandien – tai ADC grupė, kurios vaistai vis efektyviau gydo ne tik krūties, bet ir plaučių, šlapimo pūslės ir kitų lokacijų onkologines ligas. Žinoma, išlieka imunoterapijos ir jos derinių tema, kartojamos vėžio gydymo toksiškumo temos – kaip atpažinti, suvaldyti, efektyviau gydyti pašalinius reiškinius. Akcentuojama paciento gyvenimo kokybė, kaip ją išlaikyti, kaip padėti pacientui. Tam visada skiriamos atskiros paskaitos.

Kita bendra grupė naujienų ar paskaitų orientuota į gydymo netolygumus, nevienodas gydymo galimybes įvairiuose regionuose, klinikinių tyrimų ribotumą bei realios pacientų grupės (vyresnio amžiaus, su gretutine patologija, vidutinės bendros būklės ir pan.) reprezentavimą šiandieniniuose klinikiniuose tyrimuose. Kaip žinia, šiuose tyrimuose atrinkti jaunesnio amžiaus, geros ir labai geros funkcinės grupės pacientai be gretutinės reikšmingos patologijos realiai atspindi tik labai siaurą mūsų kasdienį pacientų srautą. Tada kyla klausimai, ar šie nauji vaistai būtų tokie pat efektyvūs vyresnio amžiaus, su gretutine patologija ir nelabai geros būklės pacientui. Tokie žmonės sudaro daugumą mūsų pacientų. Šių dienų onkologijos realijos: onkologų darbo krūviai, perdegimas, profesinio ir asmeninio balanso siekimas, slaugytojų trūkumo iššūkiai – taip pat analizuojami šiose konferencijose.

„Būti žiūrovu ir gyvai stebėti diskusiją, kuri vėliau atgula kaip einamųjų metų krūties vėžio gydymo standartas, yra labai vertinga patirtis visiems dalyviams“, – įžvelgia dar vieną tarptautinių kongresų privalumą gydytoja onkologė doc. dr. Birutė Brasiūnienė. Edmundo Paukštės nuotr.


Ar kongresuose išgirstos naujienos žada proveržį gydant moterų onkologines ligas?

Visos pristatytos naujienos rodo ilgėjančią krūties vėžiu sergančiųjų gyvenimo trukmę, išlaikant adekvačią gyvenimo kokybę. Ar kiekvienos naujų vaistų grupės geresnius gydymo rezultatus jau galime vadinti proveržiu? Bendrąja prasme, tikrai taip, ypač tai galima justi ESMO 2023 kongrese: gerėja gydymo rezultatai, ypač kai kurių vėžio rūšių, ilgą laiką neturėjusių efektyvių gydymo metodų. Naujos vaistų grupės rodo puikius gydymo rezultatus. Galbūt nedrįsčiau vadinti konkrečios vaistų grupės efektyvumo proveržiu, bet tos gydymo naujienos, kurios, pavyzdžiui, dvigubai ar trigubai gerina prieš tai buvusių gydymų rezultatus (jie statistiškai reikšmingi, atlikti didelės apimties tyrimai ir t. t.), neabejotinai keičia vėžiu sergančiųjų gyvenimo trukmę ir kelia dar naujesnes užduotis onkologijos mokslui. Apskritai, tokiuose kongresuose labai juntama mokslo pažanga: kaip greitai tai, kas buvo laboratorijose, ateina į klinikos praktiką. Šiame technologijų amžiuje onkologijos mokslo naujienų atėjimą į praktiką tikrai stebėsime vis greičiau, o tai yra gera žinia mūsų pacientams.

Kokios naujienos, Jūsų manymu, aktualiausios Lietuvos pacientėms?

Visos krūties vėžio gydymo naujienos, be abejonės, yra labai aktualios mūsų pacientėms. Visoms sergančiosioms reikia kuo naujesnio ir efektyvesnio gydymo čia ir dabar. Visgi gydymo netolygumai išlieka ir gydymo galimybės pas mus dar skiriasi.

Nuo hormonų priklausomam išplitusiam krūties vėžiui gydyti galime skirti CDK4/6 inhibitorius, bet dabar šie vaistai jau rekomenduojami skirti ankstyvesnėms stadijoms, o tai Lietuvoje nekompensuojama. Ypač skaudu dėl paties agresyviausio trigubai neigiamo krūties vėžio, kuris šiandien pasaulyje gydomas imunoterapija, ADC grupės vaistais. Deja, mes tegalime skirti chemoterapiją. Liūdina ir tai, kad krūties vėžio klinikinių tyrimų, pacientų paramos programų pasiūla Lietuvai yra labai maža. Gyvenimo kokybės klausimai sergant krūties vėžiu irgi yra labai aktualūs mūsų pacientėms.

Gal turite kokių lūkesčių ar linkėjimų dėl būsimų krūties vėžio konferencijų?

Kiekvienos konferencijos naujienų dirbdamas onkologu lauki labai viltingai, nes tai visada – naujos gydymo galimybės ir dar ilgesnis gyvenimas mūsų pacientams. Visada norisi, kad mes dalyvautume aktyviau, pristatytume mokslo, kasdienės praktikos patirtis tarptautinėje erdvėje. Visada skatiname kolegas ruošti stendinius pranešimus, abstraktus ar kita forma skelbti apie gydymo netolygumus, tobulintinas vietas. Labai norisi matyti daugiau kolegų iš Lietuvos, Baltijos šalių tarptautiniuose renginiuose, forumuose, diskusijose, ypač aktyviose pozicijose, jungtis prie įvairių tarptautinių profesinių bendrijų, darbo grupių ar net imtis lyderystės mums aktualiais klausimais. Tik taip galime būti matomi naujų inovatyvių vaistų klinikiniams tyrimams, ten girdimos mūsų problemos, įsiklausoma į mūsų nuomones darant vertinimus ar lemiant sprendimus. Svarbu, kad kiekvienas mūsų prisidėtume prie didesnės mūsų šalies pacientų gydymo skirtumų sklaidos tarptautinėje erdvėje, nuolat skatintume kolegas, ypač jaunimą, dėti plačius pamatus savo būsimai karjerai bei taip prisidėti prie onkologijos progreso Lietuvoje.

Ką dar galite papasakoti apie ESMO 2023 kongresą?

Paminėtina ir bendra ESMO kongreso atmosfera. Šiemet ji buvo įspūdinga dalyvių skaičiumi: per 33 000 dalyvių iš 155 pasaulio šalių, pristatyta 2 545 abstraktų. Dalyvavimas nuotolinis ar tiesioginis, tai tampa tikru iššūkiu dalyviui spėti išklausyti visas paskaitas. Paskaitų klausymui reikia ruoštis gerokai iš anksto, susidėlioti savo planą, kad užtektų laiko visoms aktualijoms sužinoti.

Gerėja gydymo rezultatai, ypač kai kurių vėžio rūšių, ilgą laiką neturėjusių efektyvių gydymo metodų.

Kitas aspektas – tvarumas, klimato saugojimas – dalyviai jau gerokai prieš kongresą buvo kviečiami vykti traukiniais, per kongresą naudotis viešuoju transportu, vaistų biotechnologijų parodoje beveik nebelikę jokios medžiaginės kongreso formos (krepšių, popierinių žurnalų ir pan.), viskas pateikiama virtualiai. Kongreso salėse ir holuose daug įvairių ženklų, bylojančių rūpestį klimato saugojimu – žali kilimai, improvizuotos dviračio mynimo stotelės ir pan.

Dar vienas kongreso aspektas – rūpestis onkologo savijauta, pervargimu, balansas tarp profesinio ir asmeninio gyvenimo, net matėme vaikams skirtą kambarį, kad tėvai galėtų dalyvauti paskaitose saugiai palikę savo mažamečius.

Žinoma, tradiciškai skatinamas networkingas – daug plotų bendrauti, foteliai, krėslai, poilsio stotelės, tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai akcentuotas profesinių ryšių mezgimas, jų palaikymas, kas yra ypač svarbu šiame globaliame ir intensyviame onkologijos mokslo pasaulyje.

Man asmeniškai kongresas visada reiškia ne tik didelį onkologinių naujienų srautą, bet ir dalyvavimą ESMO profesinėje bendrystėje, esu vienos ESMO darbo grupių POWG (Practising Oncologists Working Group) narė. Buvo smagu sutikti šios grupės narius, aptarti bendrus darbus ir dalyvauti bendrose mūsų grupės inicijuotose ESMO 2023 kongreso pristatymuose.

Taip pat džiugina, kad per šį kongresą buvo pristatytas gimdos kūno vėžio klinikinis tyrimas, analizavęs imunoterapijos ir PARP inhibitorių poveikį, kuriame dalyvavo ir NVI pacientės, o mes, gydytojai, tyrėjai dirbome vienoje komandoje su NSGO (Nordic Society of Gynecological Oncology), kurios dėka ir galime jungtis prie ginekologinio vėžio tyrimų su kitomis organizacijomis.

Ką naujo sužinojote ABC Global Alliance konferencijoje?

ABC Global Alliance konferencija vyksta kas dveji metai Lisabonoje. Jos iniciatorė ir siela –  gydytoja onkologė Fatima Cardoso, dirbanti Lisabonoje. Ši konferencija ypatingą dėmesį skiria išplitusio krūties vėžio temai. Bet jos koncepcija šiek tiek kitokia, nei ESMO 2023 kongreso. ABC Global Alliance konferencijoje pristatomos ne tik krūties vėžio gydymo naujienos, daug dėmesio yra skiriama paciento pozicijai, vyksta atskiros pacientų sesijos, įtraukiamos viso pasaulio įvairių, ekonomiškai skirtingų regionų gydytojų ir pacientų organizacijos, skatinamas ir labai palaikomas lygiateisiškumo, vienodų gydymo galimybių visiems pacientams principas. Per šią konferenciją pristatytos išplitusio krūties vėžio gydymo naujienos, daug naujienų apie CDK4/6 inhibitorius, antiHER terapijas ir dabartinę aktualiją – naujos ADC grupės vaistų efektyvumą, daug kalbėta apie gydymo toksiškumą, jo mažinimą, valdymą. Ši ABC Global Alliance konferencija yra unikali ir tuo, kad paskutinė jos diena tradiciškai baigiama konsensuso išvadomis, kai garbinga kelių dešimčių pasaulio krūties vėžio specialistų komisija scenoje svarsto ir tvirtina išplitusio krūties vėžio gydymo standartus. Būti žiūrovu ir gyvai stebėti šią diskusiją, kuri vėliau atgula kaip einamųjų metų krūties vėžio gydymo standartas, yra labai vertinga patirtis visiems dalyviams.

Ačiū už pokalbį.

Ieva Motiejūnaitė
Nacionalinis vėžio institutas

Palikti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus rodomas šalia komentaro.