Vyriausioji redaktorė
Vaida Samuolytė

Leidėja
Ieva Kašauskaitė-Petrauskienė

Numerį rengė

Ieva Motiejūnaitė
Giedrė Petkevičė
Ieva Kašauskaitė-Petrauskienė
Juventa Sartatavičienė
Inga Saukienė
Vilma Srėbaliūtė
Lina Šaltė
Erika Umbrasaitė
Aistė Veismanaitė

Dizaineris

Robertas Jakštaitis

Fotografai

Martynas Ambrazas
Algirdas Kubaitis
Olga Posaškova
Edmundas Paukštė

Kalbos redaktorės

Indrė Petrėtytė

Rašykite mums:

info@rozinisgyvenimas.lt

Reklama: +370 686 61 910

„Rožinis gyvenimas“ – žurnalas, skirtas vėžiu sergančioms moterims bei jų artimiesiems. Jis leidžiamas bendradarbiaujant su pacientų asociacija Onkologija.lt

Tai nepriklausomas žurnalas, kuriam straipsnius rašo profesionalūs žurnalistai, informaciją jiems pateikia medikai ir kitų sričių ekspertai. Tačiau skaitytojai jokiu būdu neturėtų priimti sprendimų dėl jų gydymo remdamiesi tik žurnale pateikta informacija ir nepasitarę su savo gydytoju.

Reklama – taip žymimi specialūs projektai, kurių turinį kuria trečioji šalis.

Redakcija neatsako už reklamos turinį ir jos kalbą.

Perspausdinti bet kurį straipsnį ar iliustraciją be rašytinio leidėjų sutikimo griežtai draudžiama.


Dėkojame visiems, prisidėjusiems
prie šio žurnalo numerio išleidimo:

 

Žurnalo iniciatorei ir globėjai
Dr. Birutei Brasiūnienei

 

Gyd. Alvydui Česui
Dr. Agnei Čižauskaitei
Prof. Sonatai Jarmalaitei
Prof. Elonai Juozaitytei

 

Žurnalo mecenatui –  

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialui

Rėmėjams:
Pfizer Luxembourg SARL filialui Lietuvoje
Komapanijai „Astra Zeneca“
UAB „Akreta“

Agnei Čičelienei

Tiražas – 4000 egz.

Viršelis – dailininkės Dovilės Tomkutės darbas „Elena vasara“.

Žurnalą atspausdino
UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė

 

Redakcijos partneriai

VšĮ „Artlora“

Contentum. Turinio rinkodaros agentūra